Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Studievereniging i.d

Studievereniging i.d is één van de grootste, actiefste en leukste studieverenigingen van Delft. Studievereniging i.d is uniek in zijn soort en creatief in haar denken. De studievereniging is sinds 1973 uitgegroeid tot een actieve vereniging met ruim 2800 leden, 27 commissies en zo'n 175 actieve commissieleden. Daarnaast heeft i.d een bestuur van acht enthousiaste studenten die de studievereniging een jaar lang draaiende houden.

De vereniging is er voor studenten Industrieel Ontwerpen, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van de student IO. Dit doet Studievereniging i.d door de studenten mogelijkheden te bieden die ze bij de opleiding niet krijgen. Denk hierbij aan het versterken van het contact tussen studenten en medewerkers van IO en het versterken van de contacten met andere faculteiten en andere opleidingen. Ook krijgen studenten Industrieel Ontwerpen de kans kennis op te doen over het vakgebied en het bedrijfsleven.

Daarnaast is Studievereniging i.d heel actief in het onderwijs. i.d-Onderwijs zet zich in om de klachten van de studenten te signaleren en streeft ernaar deze problemen op te lossen. i.d-Onderwijs vertegenwoordigt alle studenten IO in diverse onderwijsorganen en heeft inspraak bij het maken van beslissingen over het onderwijs.

Studievereniging i.d geeft studenten ook de mogelijkheid om naast hun studie allerlei activiteiten te organiseren. Deze activiteiten zijn erop gericht een meerwaarde te geven aan de opleiding en het vakgebied. Het zijn inspirerende activiteiten die vooral ook heel erg leuk zijn en een commissie doen om een activiteit te organiseren is leerzaam en gezellig!

Tijdens het collegejaar 2016-2017 zal Studievereniging i.d bestuurd worden door Bestuur 44, bestaande uit (van links naar rechts):

Thomas Hazenoot Commissaris Evenementen
Martha Kuijpers Commissaris Extern
Anouk Erdkamp Commissaris Onderwijs Bachelor
Floris Jansen Secretaris
Mark Janssen Voorzitter
Eva Taylor Parkins Penningmeester
Daan Picavet Commissaris Onderwijs Master
Nils Westhoff Commissaris Publiciteit