Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Opleidingscommissie van Industrieel Ontwerpen

De OpleidingsKommissie IO (kortweg OKIO) is een adviesorgaan binnen de opleiding Industrieel Ontwerpen dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de opleidingsdirectie. De OKIO houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige kwesties op het gebied van onderwijs. Deze zijn meestal gericht op de lange termijn. Agendapunten die tijdens één of meer van de maandelijkse vergaderingen aan de orde komen, zijn:

• Jaarevaluaties
• Advies geven over het Onderwijs- en Examenreglement (OER)
• Nagaan of het Onderwijs- en Examenreglement wordt nageleefd
• Advies geven over lopende zaken
• De kwaliteit en het rendement van vakken
• Het uitnodigen van de decaan en de directeur onderwijs
• Het uitnodigen van de coördinatoren van de verschillende onderwijs programma's

In de OKIO zitten vijf studenten en vijf docenten. De studentleden die in 2014-2015 namens de OKIO zitting hebben in i.d-onderwijs zijn:

• Esther Bosman (vice-voorzitter)
• Koen Fraijman (studentlid bachelor)
• Stefanie Smithuis (studentlid master IPD)
• Annelijn Vernooij (studentlid master SPD)
• Marga Uña Borras (studentlid master DFI)