Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Opleidingsdirectie & Examencommissie

Elke opleiding van de TU Delft, dus ook IO, heeft een opleidingsdirectie (OD). IO is een van de weinige opleidingen van de TU met een studentlid in de OD, met als achterban i.d-Onderwijs en daarachter ‘alle studenten’. De OD vergadert één keer in de 2 weken over de volgende onderwerpen:
• Veranderingen in het curriculum zoals het samenvoegen van vakken, het verwisselen van vakken tussen de studiejaren en het introduceren van nieuwe keuzevakken.
• De algemene opzet van de opleidingen zoals toelatingseisen, numerus fixus, BSA en afstudeereisen.
• Alle praktische problemen die zich het gehele jaar voor doen.

Voor het jaar 2014-2015 zit het volgende studentlid in de Opleidings Directie:
• Gerard van Soelen

De OD bestaat uit:
• Jan Schoormans, directeur Onderwijs
• Dirk Snelders, mastercoordinator SPD
• Pieter Desmet, mastercoordinator DfI
• Arjen Jansen, mastercoordinator IPD
• Henk Kuipers, bachelorcoördinator
• Gerard van Soelen, Studentlid Opleidingsdirectie

En als vaste gasten:
• Ellen Bos, hoofd Onderwijs&Studentenzaken-IO
• Nel Pouw, kwaliteitsmanager en onderwijsadviseur
• Monique von Morgen, Secretaris

Ook heeft IO een examencommissie die uit twee delen bestaat: de Grote Examencommissie, die 2 keer per jaar de diploma-aanvragen behandelt en de Kleine Examencommissie, die tweewekelijks de volgende onderwerpen bespreken:
• Aanvragen voor ingenieursexamens goedkeuren
• Afstudeeropdrachten goedkeuren

De kEC bestaat uit:
• Johan Molenbroek, voorzitter
• Ger Bruens, afgevaardigde gEC
• Gerard van Soelen, Studentlid Opleidingsdirectie

Vaste gasten:
• Joop van Eijk, Opleidingscoordinator
• Monique von Morgen, Secretaris