Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Evaluatie Nationale Studentenenquête

Hallo lieve IO'er,

Wil jij mee praten over de verbeteractiviteiten van de Faculteit? Meld je dan snel aan!

Samen met de afdeling O&S van de Faculteit IO zijn wij op zoek naar 15 bachelor en 15 master studenten die met ons willen praten over verschillende verbeteractiviteiten op IO. Hiervoor is op 19 februari van 15.00 tot en met 17.00 uur een bijeenkomst, waar jullie worden voorzien van een hapje en een drankje.

De verbeteringsacties zijn gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studentenenquête. Graag horen we in het gesprek of jullie van mening zijn dat de gekozen acties de juiste acties zijn. Ook horen we graag de ‘do en dont’s’, die we mee kunnen nemen bij de implementatie van de verbeteringen en eventueel nieuwe ideeën ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe meer input hoe meer wij voor jouw onderwijs kunnen doen, dus meld je snel aan!

Liefs,

De Facultaire Studentenraad IO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ENGLISH]

Hello dear IO student,

Do you want to give your opinion about activities for improvement at the Faculty IO? Apply now!

Together with the department O&S of the Faculty IO we are searching for 15 bachelor and 15 master students to give input about several activities for improvement at the Faculty IO. To discuss all this a session is planned on the 19th of February from 15.00 until 17.00 hour. At the meeting you will also be supplied with a bite to eat and a drink.

The activities for improvement are based on the results of the National Student Survey. In the summer of 2014 the Faculty started working with these results by among others discussing the underlying causes of these results. Based on this an improvement plan was created en partly executed. We would like to hear if you think that the improvement activities are the right activities. We would also like to hear the 'do's and dont's', which we could implement in the improvements and in new ideas for improving the quality of the education.

We would like to see you at the session!

Love,

The Faculty Student Council IO (FSR)