Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Inputweek Q4

This week is the last inputweek of the year! So if you haven't shared your opinion about your courses yet, this is your last chance!
And since the weather is so good... You'll be given a free piece of ice cream cake for your valuable information!