Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Kandidaatsbestuur 41

Volgend jaar zullen deze 7 IO-studenten zich voor Studievereniging i.d inzetten als bestuur. Ze zijn nu al druk bezig met voorbereiden en gaan er een mooi jaar van maken.

Voorzitter: Jan Koenders
Secretaris: Heleen Bouma
Penningmeester: Martijn ten Kate
Commissaris Onderwijs:
Bianca Koppen
Commissaris Extern: Ruben Verbaan
Commissaris Evenementen:
Leroy Huikeshoven
Commissaris Publiciteit:
Jord de Kat Angelino

Klik hier voor hun presentatiefilmpje!

Ga ze dus volgend jaar vaak gedag zeggen als ze zitten te zwoegen op i.d