Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Heb jij een online portfolio?

Heb jij een online portfolio en wil je dat die bekijks krijgt? Studievereniging i.d krijgt binnenkort een nieuwe pagina op de website met daarop onder andere netwerkmogelijkheden, alumni en portfolio's.

We hopen een zo breed mogelijk beeld te kunnen geven van wat IO'ers eigenlijk kunnen en doen, dus ook suggesties zijn zeer welkom. Mail dit alles naar svid@tudelft.nl.

Do you have an online portfolio and do you want it showcased? Study association i.d is setting up a new page on the website with an overview of networking possibilities, alumni and portfolios. We hope to create a platform where IDE students' capabilities are showcased, so if you have any suggestions you are very welcome to bring them up. You can email all this to svid@tudelft.nl