Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Jaarboek opmaken?

Wil jij het jaarboek van het collegejaar 2013-2014 mooi maken? Leer tijdens de commissie van alles over InDesign, mooie dingen maken en hoe je nou eigenlijk een boek drukt en uitgeeft!