Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Overlijdensbericht Jan Buijs

Afgelopen woensdag bereikte ons het treurige bericht dat Prof.dr.ir. Jan Buijs is overleden. Jan Buijs was erelid van Studievereniging i.d sinds februari 2014. Jan heeft een grote bijdrage geleverd aan de intercontinentale reizen van Studievereniging i.d als begeleidend hoogleraar en hij heeft de vereniging gesteund door het verlenen van studiepunten aan commissieleden. Ook was hij een trouw bezoeker van i.d-Kafee. Jan Buijs was meer dan 25 jaar werkzaam op de faculteit Industrieel Ontwerpen Wij zijn hem dankbaar voor alle hulp die hij ons altijd heeft geboden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.
Lees meer
Op vrijdag 11 december vindt tussen 16:00-18:00 uur een herdenkingsborrel plaats in studio 23/24 op de faculteit Industrieel Ontwerpen. Mocht je hierbij aanwezig willen zijn, dan ben je van harte welkom.
______________________________

Last Wednesday we received the sad news of the passing of prof.dr.ir. Jan Buijs. Jan was an honorary member of Study association i.d since February 2014. Jan has contributed very much to the intercontinental trips of Study association i.d and he has supported the association by granting ECTS-credits to committee members. Also he was a loyal visitor of i.d-Kafee. Jan worked at the faculty of Industrial Design Engineering for more than 25 years. We are grateful for all the help he has always offered us. We wish his family a lot of strength with their loss.

A reception will be held to commemorate Jan on Friday, 11 December, between 16.00 and 18.00 in studio 23/24 at the faculty of Industrial Design Engineering. You are naturally warmly invited to attend the reception.