Studievereniging i.d

Log in

De Facultaire StudentenRaad

De facultaire studentenraad (FSR) is een jaarlijks verkozen raad die de studentenbelangen behartigt. De raad bestaat uit 7 leden. De FSR is een medezeggenschapsorgaan dat maandelijks vergadert met de decaan en de opleidingsdirecteur Industrieel Ontwerpen.

Belangrijke jaarlijkse onderwerpen waarover de FSR instemmingsrecht heeft zijn:
• Vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement;
• Het Onderwijs- en examenreglement (OER);
• De specifieke opleidingsdelen van het studentenstatuut;
• De vormgeving van het facultaire systeem van kwaliteitszorg van onderwijs en het voorgenomen beleid wat betreft die kwaliteitszorg;
• Vaststelling en wijziging van facultaire regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, voor zover deze studentenzaken betreffen.

Belangrijke jaarlijkse onderwerpen waarover de FSR adviesrecht heeft zijn:
• Het begrotingsplan;
• Veranderingen in studenten- en onderwijsvoorzieningen;
• Onderwijsbeleidsplan;
• Onderwijsjaarverslag;
• Benoeming van de opleidingsdirecteur

Daarnaast houdt de FSR zich bezig met actuele problemen van Industrieel Ontwerpen studenten om deze zo snel mogelijk op te lossen.
Kortom: de Facultaire Studentenraad van IO zet zich ieder jaar weer in voor het kwaliteit van het onderwijs en alle andere studentenbelangen binnen de opleiding.

De volgende studenten zitten in 2014-2015 in de Facultaire Studenten Raad:
• Leroy Huikeshoven (voorzitter)
• Maxim Smulders (secretaris)
• Anne van Lieren (penningmeester)
• Gabriëlle Ribbens (commissaris bachelor)
• Lisa Folkertsma (commissaris master)
• Anouk Vergunst (commissaris faciliteiten & ICT)
• Lucas van den Elshout (commissaris communicatie)