Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

De Facultaire StudentenRaad

De facultaire studentenraad (FSR) is een jaarlijks verkozen raad die de studentenbelangen behartigt. De raad bestaat uit 7 leden. De FSR is een medezeggenschapsorgaan dat maandelijks vergadert met de decaan en de opleidingsdirecteur Industrieel Ontwerpen.

Belangrijke jaarlijkse onderwerpen waarover de FSR instemmingsrecht heeft zijn:
• Vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement;
• Het Onderwijs- en examenreglement (OER);
• De specifieke opleidingsdelen van het studentenstatuut;
• De vormgeving van het facultaire systeem van kwaliteitszorg van onderwijs en het voorgenomen beleid wat betreft die kwaliteitszorg;
• Vaststelling en wijziging van facultaire regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, voor zover deze studentenzaken betreffen.

Belangrijke jaarlijkse onderwerpen waarover de FSR adviesrecht heeft zijn:
• Het begrotingsplan;
• Veranderingen in studenten- en onderwijsvoorzieningen;
• Onderwijsbeleidsplan;
• Onderwijsjaarverslag;
• Benoeming van de opleidingsdirecteur

Daarnaast houdt de FSR zich bezig met actuele problemen van Industrieel Ontwerpen studenten om deze zo snel mogelijk op te lossen.
Kortom: de Facultaire Studentenraad van IO zet zich ieder jaar weer in voor het kwaliteit van het onderwijs en alle andere studentenbelangen binnen de opleiding.

De volgende studenten zitten in 2014-2015 in de Facultaire Studenten Raad:
• Leroy Huikeshoven (voorzitter)
• Maxim Smulders (secretaris)
• Anne van Lieren (penningmeester)
• Gabriëlle Ribbens (commissaris bachelor)
• Lisa Folkertsma (commissaris master)
• Anouk Vergunst (commissaris faciliteiten & ICT)
• Lucas van den Elshout (commissaris communicatie)