Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

i.d-Education

i.d-Education is de onderwijscommissie van Studievereniging i.d, de commissie telt dertien leden en wordt voorgezeten door de commissaris onderwijs van Studievereniging i.d

Je kunt bij i.d-Onderwijs terecht met al je vragen en klachten over het onderwijs. Het is een overlegorgaan waarin studenten uit verschillende onderwijsorganen deelnemen. Tijdens een wekelijkse overleg houden de leden elkaar op de hoogte van wat er speelt op het gebied van onderwijs binnen de opleiding, worden er discussies gevoerd en worden eigen activiteiten op onderwijsgebied besproken en opgezet.

i.d-Onderwijs bestaat uit:
• Vijf studenten uit de OpleidingsKommissie Industrieel Ontwerpen (OKIO)
• Zeven studenten uit de Facultaire StudentenRaad (FSR)
• Het StudentLid van de OpleidingsDirectie (de SLOD)

Studenten kunnen met vragen, opmerkingen en klachten bij de leden van i.d-Onderwijs terecht, zij zorgen ervoor dat het behandeld wordt en het wordt doorgespeeld naar de opleiding. i.d-Onderwijs behartigt de belangen van de studenten en waarborgt de kwaliteit van het onderwijs. Spreek de mensen aan in het bestuurshok, of een van de andere leden van i.d-Onderwijs. Mailen kan ook naar: onderwijs-svid@tudelft.nl