Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

FAQ

Waar kan ik terecht met mijn klachten / suggesties / problemen?
Je kan ten eerste altijd naar de i.d-balie lopen waar ze je eventuele klachten en suggesties in ontvangst kunnen nemen. In het bestuurshok zijn er twee mensen verantwoordelijk voor het onderwijs: de Commissaris Onderwijs (Bianca Koppen) en het Studentlid Opleidingsdirectie (Hugo Zwaan). Deze mensen zitten ook in i.d-Onderwijs en kunnen je dus direct helpen en weten de juiste mensen te vinden.

Wat gebeurt er met mijn klachten en suggesties?
Het doel is om problemen en klachten direct terug te kunnen koppelen op personen. Bijvoorbeeld klachten over late inschrijvingen, problemen met een bepaalde docent, een vak, het OER/TER of iets anders. Met i.d-Onderwijs hebben we een stem in vele lagen in de faculteit dus kunnen we snel op de juiste plaats zijn en natuurlijk brengen we jullie daar dan meteen van op de hoogte.

Wat zijn het OER en TER?
Het OER is de Onderwijs- en Examenregeling. Hierin staat vastgelegd hoe het onderwijs geregeld is. Je kan hier o.a. vinden dat de deadline van het nakijken van een tentamen 15 werkdagen is, ook de deadlines voor tentamen- en vak inschrijving staan erin vermeld. De Harde Knip is ook vastgelegd in het OER en nog vele andere onderwijsgerelateerde zaken.
Het TER (Teaching and Examination Regulations) is de master variant van het OER .

Als i.d-Onderwijs houden we het OER en TER zo goed mogelijk in de gaten en willen we er voor zorgen dat er door iedereen aan gehouden wordt.

Waar kan ik het OER en TER vinden?
Je kan hem op verschillende manieren vinden:
o Via de IO Metrokaart
o Als bijlage van de Studentenhandleiding 2013-2014 voor de Bachelor(OER) en als bijlage van de Student Manual 2013-2014 voor de Masters (TER)

Of gewoon via deze links:
o OER
o TER