Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Turn The Page

2015 "Jaargang 17"

Het blad Turn The Page (TTP) is een vakblad voor en door (oud-)studenten en dit willen we laten terugkomen in de inhoud. Een gedrukt blad kan niet op qua actualiteit tegen weblogs en andere digitale media. Daarom biedt TTP verdieping en verbreding in het vakgebied, met een balans tussen informeren en inspireren. Ons doel is dat de lezer de tijd neemt om de TTP te lezen, iets wat we willen bereiken met behulp van de opmaak van het blad. De lezer moet zich kunnen identificeren met het blad.

Tevens maken wij het mogelijk de TTP online in te kijken →

Bezoek ook de website van Turn The Page: http://turnthepage.nl/