Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Bestuur 43

Tijdens het collegejaar 2015-2016 zal Studievereniging i.d bestuurd worden door Bestuur 43, bestaande uit (van links naar rechts):

Emma Schalkers Commissaris Evenementen
Gabriëlle Ribbens Commissaris Onderwijs
Silke de Jong Secretaris
Koen Luijkx Voorzitter
Willemijn Rutte Penningmeester
Sam van Eijk Commissaris Extern
Rens de Graaf Commissaris Publiciteit