Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Bestuur 41

Tijdens het collegejaar 2013-2014 is Studievereniging i.d bestuurd door de volgende zeven personen, van links naar rechts:

Leroy Huikeshoven
Commissaris Evenementen
Bianca Koppen
Commissaris Onderwijs
Heleen Bouma
Secretaris
Jan Koenders
Voorzitter
Martijn ten Kate
Penningmeester
Ruben Verbaan
Commissaris Extern
Jord de Kat Angelino
Commissaris Publiciteit

Projectplannen en speerpunt
Bestuur 41 heeft een zeer succesvol jaar gehad! Er is gekeken naar de ruimtes die de vereniging tot haar heeft, wat heeft geleid tot ruimteherzieningen op de korte termijn en plannen voor een grootschalige verbouwing op langere termijn. De vereniging is op het gebied van digitaal communicatie gestegen naar een nieuw niveau en heeft de i.d-Zuil renoveert, wat tot betere communicatie naar de mensen in de faculteit leidde.

Career
De leden hebben dit jaar kunnen werken aan hun carrière door deel te nemen aan onze Cases on Tour-reizen, 4HR cases en natuurlijk de IO Bedrijvenbeurs. De IO Bedrijvenbeurs heeft dit jaar een nieuwe frisse huisstijl gekregen, wat tot een goed bezoekersaantal geleid heeft. De expositie-commissie Exposid meerdere drukbezochte exposities neergezet in de faculteit.

Education
Dit jaar stond in het teken van de visitatie van de opleiding en reorganisatie van enkele afdelingen. Bij al deze veranderingen is i.d-Onderwijs nauw betrokken geweest.

Skills
De Turn The Page viert zijn 50e editie! Al bij aanvang van de nieuwe commissie is het oude Turn The Page logo vervangen door een herkenbaarder en leesbaarder logo. Niet alleen de stijl van de Turn The Page is verfrist, ook de algehele huisstijl van Studievereniging i.d heeft de nodige aandacht gekregen. De opgefrisde i.d-Huisstijl is door de Grafische commissie goed doorgevoerd, waardoor de vereniging weer tot een nog hoger niveau is gestegen op grafisch gebied.

Social
Het IO Festival was dit jaar uitverkocht! Dit was erg goed nieuws, maar helaas heeft de vereniging dit jaar een groot verlies moeten lijden; Sadjen Dihal (Commissaris Evenementen van i.d-Kafee 42) is plotseling overleden. De vereniging heeft een herdenking georganiseerd in de faculteit waar ruim 500 man op af kwam om Sadjen een laatste eer te bewijzen.

Trips
Tijdens het jaar van Bestuur 41 zijn er studiereizen georganiseerd, kleinere reisjes naar Londen en München, maar ook grotere reizen naar Krakau, Warchau en als toppunt: Hong Kong

Als het 41e bestuur kijken wij terug op een succesvol jaar. Wij willen al onze partners, sponsoren, medewerkers, commissieleden, deelnemers van activiteiten, actieve leden, vrienden en alle anderen die ons gesteund hebben, van harte bedanken voor dit mooie jaar.