Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Bestuur 38

vlnr: Ad van der Veer (voorzitter) Joost van Leeuwen (Penningmeester) Aimée van der Schoor (Comm. Evenementen) Mischa Meekes (Comm. Extern) Nina van Leeuwaarden (Comm. Publiciteit) Melvin Kaats (Secretaris) Marijn Goemans (Comm. Onderwijs)

Sinds mei 2010 weten deze zeven mensen al dat zij een jaar lang de grootste en actiefste Studievereniging van Delft als bestuur zullen runnen! Zij zijn het 38e bestuur in de rijke geschiedenis van i.d! Ad, Melvin, Joost, Marijn, Mischa, Aimée en Nina zetten zich een jaar lang voor de volle 138% in!

Als je vragen hebt over een commissie, een activiteit, of enigszins iets dat ook maar een klein beetje te maken heeft met i.d, of je hebt een gigantisch goed idee, of je hebt gewoon zin om even lekker te komen lullen in de bestuurszaal, loop dan gerust langs!
Zij staan altijd klaar met antwoorden en wijze raad!