Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Bestuur 36

Het jaar van Timme Hovinga (voorzitter), Anne Postma (secretaris), Bauke van Gameren (penningmeester), Carlijn Brinkman (comm. Onderwijs), Guido Jetten (comm. Extern), Peter Blesgraaf (comm. Evenementen) en Job Jansweijer (comm. Publiciteit). Kortom het jaar van Bestuur 36.

In dit jaar is er van alles gebeurd; succesvolle evenementen als IO Festival en de IOB, de verkoop van weer ontzettend veel studieboeken, de aankoop van een nieuwe bus en het op de schop nemen van de Turn The Page.
Speerpunten waren:
Studievereniging i.d als schakel tussen de student en bedrijven en de leden bewust maken van de mogelijkheden die Studievereniging i.d hen te bieden heeft.

Na een bewogen jaar vol verandering en drukte kunnen we concluderen dat het een geslaagd jaar is geweest voor zowel Studievereniging i.d en haar leden als de groep mensen die als bestuur 36 de boeken in gaan!