Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Bestuur 27

Het 27e bestuursjaar 1999/2000 is naast een mooie herinnering voor ons, vooral een productief jaar geweest. Veel van de vernieuwingen van toen zijn nu vanzelfsprekend. Zoals een werkend ledenbestand, internetbankieren, pinbetalingen in de i.d shop, kluscommissie i.d-fix , het Turn the Page magazine, een mooi bovengronds onderkomen en natuurlijk een heuse visch-ondervereeniging. Toch was dat er allemaal niet voor ons bestuursjaar, en daar zijn we trots op. Maar het trotst zijn we op alle commissieleden die zich ingezet hebben voor de activiteiten in ons jaar en die een opvallend positieve, productieve en plezierige sfeer hebben gemaakt. Ons bestuursjaar, dat we samen met student-directielid Anne Jonker in de kelder van de Jaffalaan hebben doorgemaakt, geeft ons meer dan 10 jaar na dato nog steeds warme gevoelens. Er zijn in ons hechte team vriendschappen ontstaan die nog steeds voortduren. Alles samengevat was het 27e bestuursjaar niets minder dan een vol academisch jaar lente.

Met vriendelijke groeten,

Geke Ludden – Voorzitter
Philip Ross – Secretaris
Sytse Goverts – Penningmeester
Sam Helmer – Commissaris Onderwijs
Kamiel de Leur – Commissaris Extern
Ivo Nederpelt – Commissaris Evenementen
Jean-Paul Niellissen – Commissaris PR