Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Onderwijs

Als studievereniging zijn wij er ook voor om belangen van onze leden op het gebied van onderwijs te behartigen.

Heb je vragen of opmerkingen? Komt langs bij bij de i.d-balie of mail naar: onderwijs-svid@tudelft.nl