Studievereniging i.d

Log in

Onderwijs

Als studievereniging zijn wij er ook voor om belangen van onze leden op het gebied van onderwijs te behartigen.

Heb je vragen of opmerkingen? Komt langs bij bij de i.d-balie of mail naar: onderwijs-svid@tudelft.nl