Studievereniging i.d

Nieuwe website

Dit is een pagina van de oude website, je kunt de nieuwe website vinden op studieverenigingid.nl. Je kunt ook deze pagina bekijken, die we hebben behouden voor de archiefwaarde.

De nieuwe website of Bekijk deze archiefpagina

Exposities

De Exposid-commissie organiseert vakgebied-gerelateerde exposities in en rond de faculteit Industrieel Ontwerpen. Door middel van deze exposities wordt het vakgebied van IO dichter naar de student gebracht. Het kan voor studenten heel waardevol zijn om eens om hen heen te kijken naar wat er allemaal binnen het vakgebied gebeurd; Exposid werkt inspirerend en informerend. Iedere expositie draait rond een thema.